Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Wzornictwo

Wzornictwo


Studenci kierunku Wzornictwo, oprócz obowiązkowych zajęć w pracowniach projektowych w Katedrze Designu, korzystają z pracowni spośród wszystkich katedr Wydziału AiW: Katedry Architektury i Urbanistyki, Katedry Bioniki i Krajobrazu oraz Katedry Mebla, a także pozostałej bazy artystycznej i projektowej oferowanej przez wydziały UAP (w ramach formuły wolnej pracowni). 

Kierunek Wzornictwo rozwijany jest od pięciu dekad na Wydziale Architektury i Wzornictwa (AiW). To wieloletnie doświadczenie i nieustająca dbałość o merytoryczną jakość – pozwoliły wypracować oryginalny program kształcenia w zakresie designu, stale aktualizowany w kontekście zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Opieramy się na połączeniu kształcenia projektowego i artystycznego, co pozwala lepiej rozwijać kreatywność, wyobraźnię i wrażliwość studentów. Jednocześnie dostają oni całe spektrum kształcenia kierunkowego, dzięki bogatej i otwartej strukturze Wydziału Architektury i Wzornictwa oraz całej Uczelni. Studenci Wzornictwa konfrontują swoje osiągnięcia twórcze ze studiującymi na kierunkach artystycznych i innych kierunkach projektowych. W Katedrze Designu jest siedem Pracowni Projektowych i dwa Laboratoria, a wszyscy prowadzący to praktykujący designerzy, dzielący się ze studentami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną. Zapraszamy na wykłady także ciekawe osobowości ze środowiska projektantów i przedstawicieli firm. Prace studentów prezentowane są na prestiżowych wystawach i targach.

Sposób kształcenia

Katedra Designu w ostatnim czasie opracowała własny program studiów dla kierunku Wzornictwo. Studia I stopnia-licencjackie trwają 6 semestrów. Na pierwszym roku, w ramach Modułu Projektowania Wstępnego, studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami projektowania 2D i 3D. Wprowadzamy podstawy projektowania graficznego i modelowania manualnego, realizowane w pracowniach i warsztatach realizacyjnych Uniwersytetu. 

W kolejnym roku rozpoczyna się kształcenie pozwalające na przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta, a niekiedy realizowane są także konkursy projektowe. To wszystko pozwala studentom zdobyć cenne doświadczenie i w pełni zapoznać się z realiami pracy designera.

Studenci kierunku Wzornictwo, oprócz obowiązkowych zajęć w pracowniach projektowych w Katedrze Designu, korzystają z pracowni spośród wszystkich katedr Wydziału AiW: Katedry Architektury i Urbanistyki, Katedry Bioniki i Krajobrazu oraz Katedry Mebla, a także pozostałej bazy artystycznej i projektowej oferowanej przez wydziały UAP (w ramach formuły wolnej pracowni). 

Stopniowo rozszerzany jest zakres zadań i pogłębiana problematyka projektowa oraz zwiększany poziom trudności. Na dwuletnich studiach II stopnia – magisterskich (cztery semestry) na pierwszym roku prowadzone są tematy projektowo-badawcze, w większości we współpracy z firmami zewnętrznymi, a na drugim roku realizowana jest praca dyplomowa – magisterska.

Studia na Kierunku wzornictwo prowadzone są w następujących trybach:

  • studia stacjonarne I stopnia
  • studia stacjonarne II stopnia- Rejestracja do 15.09.