Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Rzeźba MGR

powrót

Rzeźba

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek rzeźba (jednolite studia magisterskie) na Wydziale Rzeźby w terminie zgłoszeń osób kandydujących w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej:

Portfolio przesłane jako zamknięty plik PDF nie powinno przekraczać pojemności 100 MB i powinno być wiernym odzwierciedleniem teczki i zawierać:

 • rysunki postaci z modela: (minimalna wielkość reprodukcji: 1200 piks. krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik). Liczba prac: 3–6;
 • rzeźbiarskie studium portretowe lub zamiennie studium popiersia lub postaci: (minimalna wielkość reprodukcji: 1200 piks. krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik). Liczba prac: min. 3
 • prace własne dowolne wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem, np. małe formy rzeźbiarskie: (minimalna wielkość reprodukcji: 1200 pikseli – krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik), W przypadku absolwenta Liceum Plastycznego uwzględniające pracę dyplomową; Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód–bok–1/3– tył); format nie mniejszy niż 1200 pikseli – krótszy bok; maksymalna wielkość 3MB/plik). Liczba prac: maksymalnie 5
 • opcjonalnie: prace prezentujące inne artystyczne zainteresowania osoby kandydującej. Liczba prac: maksymalnie 6

List motywacyjny powinien zawierać:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty
 • powody decyzji o wyborze rzeźby jako kierunku przyszłych studiów
 • ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę
 • osiągnięcia związane z rzeźbą, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru rzeźby
 • przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki)
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków
 • informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Rzeźby

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:
bez udziału osoby kandydującej

Polega na przeglądzie prac osoby kandydującej w formie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym.

Osoba kandydująca, która uzyskała pozytywną decyzję komisji egzaminacyjnej, zostanie zaproszona do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
stacjonarnie z udziałem osoby kandydującej   

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z osobą kandydującą, przeprowadzonej w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni. 

Rozmowa będzie dotyczyć:

 • listu motywacyjnego
 • ogólnych zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby
 • prezentacji teczki, będącej wiernym odzwierciedleniem portfolio (prace rzeźbiarskie / przestrzenne przedstawione w formie zdjęć – min. 13×18 cm, prace malarskie w oryginale lub w formie zdjęć – min. 13×18 cm, prace rysunkowe w oryginale)

Osoba kandydująca powinny przygotować autoprezentację trwającą do 10 min. oraz dodatkowo przeznaczyć czas na rozmowę.


W wyniku przeprowadzonego II etapu sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 15 punktów z II etapu sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja