Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Kuratorstwo i teorie sztuki ST1

powrót

Kuratorstwo i teorie sztuki

studia stacjonarne pierwszego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 11.07.24

postępowanie rekrutacyjne

Podstawę przyjęcia na studia na kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – języka polskiego oraz przedmiotu z najwyższą oceną/liczbą procentową). Osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących osoby posiadające obywatelstwo polskie, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Etap rekrutacyjny:

Polega na przesłaniu skanu/zdjęcia egzaminu maturalnego drogą elektroniczną

♣ Obrady komisji rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI  odbywają się bez uczestnictwa kandydatów.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja