Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Intermedia ST1

powrót

Intermedia

studia stacjonarne pierwszego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek intermedia na Wydziale Animacji i Intermediów (zakres intermedia; zakres  film eksperymentalny) w terminie zgłoszeń w systemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej:

Portfolio:

  • Portfolio: 
    prezentacja do 20 prac artystycznych wraz z ich krótkim opisem wyjaśniającym technikę, parametry i idee poszczególnych prac (prace mogą składać się z cykli), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 30 MB. (w portfolio mogą znajdować się prace audio/wideo w formie interaktywnych linków do prac umieszczonych np. na platformach: youtube, vimeo, soundcloud, google drive, dropbox itp).

  • List motywacyjny – nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami zapisany w pliku PDF.

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
bez udziału osoby kandydującej (do uzyskania maksymalnie 50 punktów)

  • przegląd Portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym 

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 20 pkt) zostaną zaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
♣ stacjonarnie z udziałem osoby kandydującej (do uzyskania maksymalnie 50 punktów)

  • rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą, przeprowadzona w trybie stacjonarnym, przedmiotem której jest omówienie prac nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus oraz umożliwi się także zaprezentowanie Komisji przez osobę kandydującą wybranych prac w formie materialnej. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką oraz dać możliwość zwięzłego poznania zainteresowań osoby kandydującej i określić jej potencjał twórczy.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 100 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 60 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja