Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika projektowa MGR

powrót

Grafika Projektowa

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24

Osoba kandydująca na studia kierunek Grafika projektowa, jednolite studia magisterskie na Wydziale Grafiki, w terminie zgłoszeń kandydatek i kandydatów w systemie internetowym e-dziekanat Akademus, załącza w formie elektronicznej: 

Portfolio zawierające dokumentację prac (fotografie/skany): 

  • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginały na formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych, 
  • 5 prac rysunkowych wykonanych np. ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginały w formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych, 
  • do 5 własnych prac projektowych:
    można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych, rysunkowych oraz graficznych np. plakaty, znaki graficzne, logo, typografia, ilustracja, kadry animacji.

Portfolio prac w formie wielostronicowego pliku PDF w formacie A4 (pozioma orientacja stron, maksymalna wielkość pliku 100 MB) powinno zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:

  • imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie
  • nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
  • ukończone studia – jeśli dotyczy

Uwaga: Prosimy o nie przekraczanie oczekiwanej ilości prac.


Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:
♣ bez udziału osób kandydujących – do uzyskania maksymalnie 120 punktów

  • przegląd portfolio wgranych do systemu Akademus w procesie rekrutacji 

Wyniki I etapu: 25 czerwca 2024 r.

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 60 pkt) zostaną zaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
♣ 
stacjonarny
z udziałem osób kandydujących – do uzyskania maksymalnie 60 punktów

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną podzielone na dwie grupy.

  • zadanie projektowe oraz rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją wykonanego zadania – na terenie UAP

Zadanie projektowe obejmuje wykonanie pracy/prac graficznych w odpowiedzi na zadany temat (tematy) bez użycia technik cyfrowych/komputerowych. Format i technika pracy zostaną ogłoszone w momencie rozpoczęcia etapu drugiego.

Osoby kandydujące zobowiązane są do posiadania materiałów plastycznych niezbędnych do wykonania zadania (papiery 50 x 70 cm, kredki, farby, węgiel, tusz oraz inne preferowane narzędzia).

Grupa 1

Zadanie projektowe: 27 czerwca 2024 r.

Rozmowa: 28 czerwca 2024 r.

Grupa 2

Zadanie projektowe: 29 czerwca 2024 r.

Rozmowa: 30 czerwca 2024 r.

Wyniki końcowe 1 lipca 2024 r.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 180 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 90 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja