Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika artystyczna MGR

powrót

Grafika Artystyczna

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC 17.06.24

Osoba kandydująca na studia na kierunek Grafika artystyczna, jednolite studia magisterskie na Wydziale Grafiki, w terminie zgłoszeń w systemie internetowym e-dziekanat Akademus, załącza w formie elektronicznej: 

Portfolio zawierające dokumentację prac (fotografie/skany): 

  • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginały na formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych, 
  • 5 prac rysunkowych wykonanych np. ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginały w formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych, 
  • do 5 własnych prac artystycznych: 
    można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych oraz prace zrealizowane w technikach graficznych (monotypie, linoryty, akwaforty itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji). 

Portfolio prac w formie wielostronicowego pliku PDF w formacie A4 (pozioma orientacja stron, maksymalna wielkość pliku 100 MB) powinno zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:

  • imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie
  • nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
  • ukończone studia – jeśli dotyczy

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy
♣ (bez udziału Kandydatów – do uzyskania maksymalnie 120 punktów)

  • przegląd Portfolio wgranych do systemu Akademus w procesie rekrutacji 

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 60 pkt), zostaną zaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
♣ (z udziałem osób kandydujących – do uzyskania maksymalnie 60 punktów)

  • rozmowa kwalifikacyjna z osobą kandydującą połączona z prezentacją nadesłanych prac, przeprowadzona drogą online

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 180 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 90 punktów z obu etapów sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja