Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika Artystyczna PODYPLOMOWE info

Grafika Artystyczna

studia podyplomowe

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC

sprawdzian kwalifikacyjny

♣ (bez udziału Kandydata)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na załączeniu przez Kandydata drogą elektroniczną w systemie Akademus:

  • Portfolio zawierające prace graficzne, rysunkowe lub malarskie wykonane przez kandydata (maksymalnie  6 stron) w formacie pdf, którego pierwsza strona zawiera CV wraz ze zdjęciem.
  • Kandydat na studia podyplomowe może także złożyć dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych.
  • Kandydaci na studia podyplomowe niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja