Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika artystyczna NST1

Grafika artystyczna

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 09.03.24
♠ KONIEC
 04.07.24

Osoba kandydująca na studia pierwszego stopnia na kierunek grafika artystyczna na Wydziale Grafiki, w terminie zgłoszeń w systemie internetowym e-dziekanat Akademus, załącza w formie elektronicznej:

 • Portfolio prac, które powinno zawierać fotografie/skany następujących prac: 
  • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od A3 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • do 5 własnych prac artystycznych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – prace zrealizowane w technikach graficznych (grafiki cyfrowe, monotypie, linoryty, akwaforty itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji).
  • Portfolio prac w formie wielostronicowego pliku PDF w formacie A4 (pozioma orientacja stron, maksymalna wielkość pliku 100 MB) powinno zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:
   • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie 
   • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
   • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:
♣ bez udziału osób kandydujących 
(do uzyskania maksymalnie 120 punktów)

 • przegląd prac dostarczonych drogą elektroniczną 

Osoby kandydujące, które uzyskały pozytywny wynik (minimum 60 pkt) zostaną zaproszone do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
z udziałem osób kandydujących, online (do uzyskania maksymalnie 60 punktów)

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką/kandydatem połączona z prezentacją nadesłanych prac, przeprowadzona drogą online

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca może otrzymać łącznie od 0 do 180 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego osoba kandydująca zobowiązana jest otrzymać łącznie co najmniej 90 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Uwaga: nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego oznacza negatywny wynik całego egzaminu.

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja