Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Film eksperymentalny

Film eksperymantalny


Kierunek Film Eksperymentalny wyłonił się z kierunku Intermedia.

Studentki i studenci Filmu Eksperymentalnego zapoznają się z szeroko pojętą sztuką współczesną ze szczególnym uwzględnieniem filmu artystycznego. Studia polegają na swobodnym łączeniu doświadczeń różnych mediów i różnych form ekspresji z poszukiwaniami na polu teorii sztuki i praktyki społecznej. Studia na naszym kierunku zachęcają osoby studiujące do pracy rozumianej jako prowadzenie twórczych eksperymentów, których celem jest wypracowanie oryginalnej postawy twórczej właściwej dla indywidualnych zainteresowań i predyspozycji.

Uczymy się także umiejętności i odwagi eksperymentowania nie tylko z dynamicznie rozwijającymi się nowymi mediami i technologiami, ale także z działaniami performatywnymi, ze sferą dźwięku i tradycyjnymi środkami wyrazu. Fundamentalnym doświadczeniem studiów jest rozwijanie praktyki artystycznej w formie indywidualnej i umiejętność współpracy w zespole. Umiejętności te rozwijane są dzięki realizowaniu projektów wystawienniczych, artystycznych badań terenowych, dyskusji, pracy seminaryjnej i doskonaleniu umiejętności warsztatowych. Celem studiów jest umożliwienie studiującym wypracowania własnych metod pracy twórczej, uzyskanie samodzielności i dojrzałości podejmowania decyzji, czynnego funkcjonowania w świecie sztuki i szeroko pojętego filmu. 

Film Eksperymentalny

Celem kierunku jest wykształcenie twórców i twórczyń świadomie posługujących się współczesnymi technologiami oraz językiem obrazu ruchomego. Program studiów uzupełniony jest o przedmioty związane z teorią i praktyką eksperymentu filmowego. Daje to możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z tą dynamicznie rozwijającą się dyscypliną artystyczną. 

W czasie procesu dydaktycznego osoby studiujące mają możliwość doświadczania różnorodnych profesji filmowych. Zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem służącym do realizacji filmu. Poznają tajniki cyfrowej postprodukcji. Część zajęć odbywa się w zsynchronizowanych z procesem produkcji filmu blokach warsztatowych.