Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz


Architektura Wnętrz to najstarszy kierunek Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, kształcący studentów od przeszło 90 lat, a obecnie współtworzący Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii.

Program edukacyjny zapewnia studentowi wszechstronny rozwój. Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej przez studenta pracowni architektury wnętrz bądź wystawiennictwa, pracowniach uzupełniających, dotyczących innych dyscyplin projektowych oraz pracowni technik przekazu projektowego uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i dowolnych, przez siebie wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy indywidualnej lub w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury i przestrzeni wystawienniczych, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań. Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu architekta wnętrz i projektanta wystaw. Natomiast zasadniczy rys studiów magisterskich stanowi dalszy rozwój osobowości twórczej, nowatorska, bardzo zindywidualizowana i samodzielna kreacja w przestrzeni architektonicznej wnętrz.


Sposób kształcenia:

Na kierunku Architektura Wnętrz studenci mają możliwość indywidualnego wyboru pracowni kierunkowych i dwóch innych pracowni uzupełniających o zróżnicowanych programach. Ponadto student może dodatkowo zgłębiać wiedzę i nabywać umiejętności w innych pracowniach artystycznych, funkcjonujących na pozostałych wydziałach UAP. Indywidualny rozwój osobowości artystyczno-projektowych poszerzony jest o przedmioty teoretyczne kierunkowe i praktyczne z zakresu technik przekazu projektowego oraz specjalistycznych programów komputerowych.

Więcej na:
facebook.com/Katedra-Architektury-Wnętrz-UAP
facebook.com/insideruap
instagram.com/aw.uap.niest

Studia na kierunku Architektura Wnętrz prowadzone jest w trybach:

zakres: projektowanie wnętrz
zakres: projektowanie wystaw

  • studia stacjonarne I stopnia  
  • studia stacjonarne II stopnia
  • studia niestacjonarne I stopnia
  • studia niestacjonarne II stopnia