Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Scenografia

Scenografia


Studia na kierunku Scenografia prowadzona się w dwóch zakresach: scenografia oraz projektowanie ubioru.

W Katedrze Scenografii funkcjonują trzy pracownie projektowania scenografii: I Pracownia Scenografii, Pracownia Zjawisk Teatralnych, Pracownia Architektury Widowiska, które prowadzą interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą, projektową i artystyczną, ukierunkowaną na świadome i odpowiedzialne kształtowanie tożsamości wizualnej „sceny” oraz najbliższego otoczenia – „aktora” jako podmiotu projektowania. Projektowanie scenografii na kierunku Scenografia odnosi się również do tworzenia przestrzeni okazjonalnej (teatr plenerowy, studio telewizyjne, wystawy, pokazy, widowiska, festyny, parady itp.). 

Katedra Scenografii fb.com/Katedra-Scenografii-Uniwersytetu-Artystycznego-imMAbakanowicz-w-Poznaniu


W Katedrze Ubioru funkcjonują trzy pracownie projektowe: Pracownia Kostiumu Teatralnego, Pracownia Projektowania Ubioru, Pracownia Ubioru Unikatowego, w ramach której działa Laboratorium Kreatywnego Ubioru. Wszyscy pedagodzy, prowadzący pracownie ubioru i kostiumu teatralnego eksponują w propozycjach programowych rozwój kreatywności młodych twórców. Studenci corocznie mogą dokonywać zmian w zapisach do wszystkich pracowni i rozwijać swoje zainteresowania działając w ramach Koła Naukowego „Con struktura”. Katedra Ubioru organizuje wystawy prac studentów, pokazy ubioru, plenery, praktyki zawodowe. Dba o współpracę z firmami i instytucjami sztuki, gdzie nasi studenci zdobywają praktyczną wiedzę w charakterze asystentów projektantów i kostiumologów.

Katedra Ubioru fb.com/KatedraUbioruUAP

Studia na kierunku Scenografia prowadzone są w następujących trybach:

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie
    zakres: scenografia
    zakres: projektowanie ubioru
  • studia stacjonarne II stopnia
    zakres: scenografia
    zakres: projektowanie ubioru

@uap_uczelnia

@weronikamusiall odpowiada na pytania o studiowaniu scenografii ? #uap #asp #dc #fyp #poznań #scenografia #fashiondesigner #studia #uczelnia #vouge

♬ dźwięk oryginalny – UAP