Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Rzeźba

Rzeźba


studia stacjonarne

Wydział Rzeźby to 100 lat tradycji, doświadczenia i przemian, które kształtowały nowe pokolenia rzeźbiarzy w duchu harmonijnego łączenia przeszłości z nowoczesnością. 

Wieloletnia praktyka akademicka skłoniła nas do podjęcia decyzji o przywróceniu od 2019 roku jednolitych studiów – pięcioletnich.

Studenci w pierwszych latach studiowania poznają główne założenia rzeźby klasycznej, łącząc te doświadczenia z działaniami przestrzennymi. Równolegle studiują w dwóch katedrach: Katedrze Rzeźby i Otoczenia oraz Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Przez lata studenci poznając tajniki warsztatu rzeźbiarskiego, kształceni są w duchu najnowocześniejszych technologii: holografii, druku 3D, doświadczają sztuki performance czy tkaniny artystycznej.

Wydział Rzeźby składa się z dwóch uzupełniających się programowo katedr, których zróżnicowany charakter bezpośrednio przekłada się na obszar jego aktywności: Katedry Rzeźby i Otoczenia oraz Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych. Wspólnym polem działalności obu katedr jest uczestnictwo oraz aranżowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym.

Organizowane są liczne przedsięwzięcia, wystawy, konkursy oraz warsztaty, mające wpływ na podejmowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, co zwiększa zdolność adaptacji zawodowej oraz twórczej absolwentów po zakończeniu studiów. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami o charakterze społecznym i kulturalnym owocuje aktywizacją życia artystycznego. Przekłada się to bezpośrednio na kształtowanie świadomości społecznej oraz wzrost znaczenia roli, jaką pełni rzeźba w naszym otoczeniu.

Na Wydziale funkcjonują pracownie działające w obszarze klasycznej rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby poprzez relief aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. Jednocześnie rozwijają się pracownie penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego. Są to pracownie operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi, grafika 3D), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie.

Działalność Wydziału opiera się o autorski program nauczania poszczególnych pracowni. Wszystkie programy, pomimo różnic, mają na celu kształtowanie u studentów niezależnej postawy artystycznej i świadomego, indywidualnego języka wypowiedzi. Dlatego każdą z pracowni można określić jako swoiste laboratorium kształtowania kompetencji, indywidualności i niezależności studentów.

Studia na kierunku Rzeźba prowadzone są w następującym trybie:

  • studia stacjonarne jednolite magisterskie

@uap_uczelnia

mówi sie najpierw masa potem rzeźba, ale my wolimy najpierw zrobić rzeźbę 😎 #uap #asp #rzeźba #sculpture #studia #uczelnia #wyobraźsiebie #poznań #dc

♬ dźwięk oryginalny – UAP
@uap_uczelnia

Rzeźba to nie tylko glina 😉 w VI Pracownii Rzeźby i Działań Przestrzennych powstają prace interaktywne i site specific 🪬🗿🏗️⚓️ #uap #studia #rzezba #processart #sculpture #sitespecific #artistsoftiktok #asp #poznan #rekrutacja2023 #studentlife #rzeźba #glina #studiujsztuke

♬ dźwięk oryginalny – UAP