Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Regulaminy

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego w Uniwersytecie Artystycznym
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
:

NABÓR w roku akademickim 2023/24 (rozpoczęcie: marzec 2023)

NABÓR w roku akademickim 2022/23Laureaci i finaliści Olimpiad:

Regulaminy i zarządzenia regulujące wysokość opłat za studia w roku akademickim 2021/2022 oraz aktualne na rok akademicki 2022/2023.