Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Podstawy Projektowania Wnętrz Mieszkalnych

Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych


studia podyplomowe

Studia podyplomowe Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych są skierowane szczególnie do osób: 

 • zainteresowanych architekturą wnętrz; 
 • które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych I i II stopnia / jednolitych studiów magisterskich. Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego;
 • chcących zdobyć podstawowe umiejętności pozwalające zaprojektować wnętrze mieszkalne;
 • chcących pogłębić swoje dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania wnętrz.


Zakres zagadnień:

 • poznanie konwencji i zasad obowiązujących we współczesnym projektowaniu – wnętrz mieszkalnych;
 • poznanie zależności pomiędzy kompozycją a funkcjonalnością wnętrza;
 • umiejętność korzystania z technik komputerowych w procesie projektowym;
 • umiejętność stosowania środków wyrazu plastycznego, materiałów i technologii adekwatnych do zamierzonego celu.

Cel studiów:

 • przygotowanie zawodowe słuchacza do projektowania wnętrz mieszkalnych;
 • zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających formułować założenia projektowe za pomocą rzutu i wizualizacji wnętrza;
 • wykształcenie projektanta rozumiejącego podstawy projektowania wnętrz.

Więcej na:
https://www.facebook.com/ArchitekturaWnetrzUAP
instagram.com/aw.uap.niest


https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-architektury-wnetrz-i-scenografii/podstawy-projektowania-wnetrz-mieszkalnych-studia-podyplomowe/