Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Malarstwo PODYPLOMOWE

Malarstwo


studia podyplomowe

Studenci studiów podyplomowych pogłębiają doświadczenia i wiedzę z zakresu malarstwa i rysunku, a także zagadnień sztuki współczesnej.

Studia adresowane są do osób posiadających co najmniej dyplom licencjacki, chcących poszerzyć swoje zainteresowania o wiedzę o malarstwie. Celem studiów jest uświadomienie możliwości zbudowania własnego języka ekspresji w relacji do tradycji, jak i do współczesnych aspektów funkcjonowania obrazu. Istotą programu jest stworzenie warunków do wolnej dyskusji o sztuce, z jednej strony przez zajęcia warsztatowe, z drugiej strony przez zajęcia teoretyczne mające również charakter seminaryjny. Do dyspozycji są pracownie i laboratoria specjalistyczne poszerzające wiedzę i praktyczne możliwości realizacyjne. 

Absolwent studiów podyplomowych posiada zdolność otwartego spojrzenia na malarstwo jako możliwość „opowiadania” o sobie i swoim miejscu w rzeczywistości, również w kontekście nowych zjawisk artystycznych. Studia podyplomowe rozwijają kompetencje w obszarze dydaktyki artystycznej. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają posługiwać się malarstwem w kontekście działalności artystycznej i edukacyjnej. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Wiecej informacji na stronie wydziału 🎨