Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Kuratorstwo i teorie sztuki

Kuratorstwo i teorie sztuki


studia stacjonarne

Kuratorstwo i Teorie Sztuki prowadzone na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (WEAiK) to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 

Podczas studiów nacisk jest położony na łączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną, dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględniono zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowania wydarzeń. 

Absolwenci/absolwentki studiów Kuratorstwo i Teorie Sztuki posiadają wiedzę humanistyczną oraz umiejętności pozwalające na kuratorowanie wystaw i animowanie kultury. Potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i znają złożone konteksty sztuki z naciskiem na sztukę współczesną. Posiadają umiejętności do analizowania i interpretowania dzieł sztuki. Mają kompetencje umożliwiające prace w grupie.

Sposób kształcenia

Kuratorstwo i Teorie Sztuki prowadzone na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (WEAiK) to studia teoretyczne o profilu praktycznym. Dlatego w całym toku kształcenia, zarówno na I jak i na II stopniu, nacisk położony jest na praktyki oraz zajęcia odbywające się w środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach. Połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Studenci i studentki w toku edukacji równolegle zapoznają się z teoriami współczesnej kultury i sztuki, jak i zostają wprowadzeni w tajniki zawodu kuratora. 

Studia I stopnia dają dobre podstawy do zajmowania się organizacją wystaw. Studia II stopnia są nie tylko znakomitym uzupełnieniem studiów licencjackich, ale dają też możliwość absolwentom/absolwentkom innych kierunków uzyskania praktycznej wiedzy związanej z kuratorowaniem wystaw.  

Praktyki zawodowe odbywają się w wybranej przez studenta/studentkę galerii lub muzeum z listy zaproponowanej przez opiekunkę praktyk. Praktyka zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia studiów o profilu praktycznym jest obowiązkowa. Jej celem jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji wystaw, funkcjonowania poszczególnych ośrodków, zdobywania funduszy.  

Dyplom zarówno na studiach I jak i II stopnia składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Część praktyczną pracy dyplomowej stanowi projekt wystawy (lub zrealizowana wystawa) w przypadku dyplomu licencjackiego oraz zrealizowana wystawa – w przypadku dyplomu magisterskiego. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania prac praktycznych oraz teoretycznych dostępne są na stronie WEAiK.

Studia Kuratorstwo i Teorie Sztuki prowadzone są w następujących trybach:

  • studia stacjonarne I stopnia
  • studia stacjonarne II stopnia

@uap_uczelnia

To serio takie proste 😳 Sprawdzcie do kiedy macie czas na rejestracje na Kuratorstwo #studia #rekrutacja #uap #asp #dc #kurator #poznań #uczelnia

♬ dźwięk oryginalny – UAP
Realizacja wideo: Marc Tobias Winterhagen
Pomoc przy projekcie: Anna Maria Brandys