Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Intermedia

Intermedia


Studia intermedialne są najbardziej adekwatnym i pełnym odzwierciedleniem obszaru definiowanego jako sztuka współczesna. 

Studenci kierunku Intermedia zapoznają się ze współczesnymi praktykami artystycznymi. Polegają one na swobodnym łączeniu doświadczeń różnych mediów i różnych form ekspresji z poszukiwaniami na polu teorii sztuki i praktyki społecznej. Studia na kierunku Intermedia zachęcają studentów do pracy rozumianej jako prowadzenie twórczych eksperymentów, których celem jest wypracowanie oryginalnej postawy twórczej właściwej dla indywidualnych zainteresowań i predyspozycji. Uczymy się także umiejętności i odwagi eksperymentowania nie tylko z dynamicznie rozwijającymi się nowymi mediami i technologiami, ale także z działaniami performatywnymi, ze sferą dźwięku (audiosferą) i tradycyjnymi środkami wyrazu. Fundamentalnym doświadczeniem studiów intermedialnych jest rozwijanie praktyki artystycznej w formie indywidualnej i umiejętność współpracy w zespole. Umiejętności te rozwijane są dzięki realizowaniu projektów wystawienniczych, artystycznych badań terenowych, dyskusji, pracy seminaryjnej i doskonaleniu umiejętności warsztatowych.

Celem studiów jest umożliwienie studentom wypracowania własnych metod pracy twórczej, uzyskanie samodzielności i dojrzałości podejmowania decyzji, czynnego funkcjonowania w świecie sztuki i na polach pokrewnych sztuce.


Film Eksperymentalny 

(alternatywna ścieżka specjalistyczna prowadzona w ramach kierunku Intermedia) Celem specjalności jest wykształcenie twórców posługujących się świadomie współczesnymi technologiami oraz językiem ruchomego obrazu. Program studiów, dla studentów wybierających tę ścieżkę, uzupełniony jest o przedmioty związane z teorią i praktyką eksperymentu filmowego. Daje to możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z tą dynamicznie rozwijającą się dyscypliną artystyczną. W czasie procesu dydaktycznego studenci mają możliwość doświadczania różnorodnych profesji filmowych. Zdobywają umiejętności posługiwania się sprzętem służącym do realizacji filmu. Poznają tajniki cyfrowej postprodukcji. Część zajęć odbywa się w zsynchronizowanych z procesem produkcji filmu blokach warsztatowych. 

Sposób kształcenia

Intermedia to kierunek studiów, który oferuje kształcenie w dwóch zakresach: Intermedia oraz Film Eksperymentalny. Studenci obydwu zakresów zdobywają wiedzę o sztuce współczesnej w różnych jej aspektach – w kontekście instytucjonalnym i rynkowym, a także w obszarze nowych praktyk na styku edukacji i działań artystycznych uwarunkowanych społecznie. Poznają historię i teorię sztuki mediów, zgłębiają aktualia sztuki. Uczą się praktyki różnych form artystycznego wyrazu, w tym: fotografii, filmu, audiosfery i performance. Dowiadują się, jak tworzyć wystawy i wydarzenia. Czynnie uczestnicząc w życiu kulturalnym, biorą udział w publicznych dyskusjach i przedsięwzięciach artystycznych. Podczas studiów pracują zarówno indywidualnie, jak i testują swe umiejętności i predyspozycje do pracy zespołowej. W procesie kształcenia uczą się od wykładowców i od siebie nawzajem. Swoje doświadczenia wykorzystują by mówić zarówno o rzeczach społecznie istotnych, jak i tych, które są ważne dla nich samych. Kompletują i prezentują swoje portfolio, ucząc się rozmawiać o tym, co robią.

Studia na kierunku Intermedia prowadzone są w następujących trybach:

  • studia stacjonarne I stopnia  
    zakres: intermedia
    zakres: film eksperymentalny
  • studia stacjonarne II stopnia
    zakres: intermedia
    zakres: film eksperymentalny