Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika Projektowa PODYPLOMOWE

Grafika Projektowa


studia podyplomowe

Roczne studia podyplomowe – adresowane do absolwentów wszystkich poziomów studiów.

Celem ich powołania jest z jednej strony umożliwienie absolwentom różnych uczelni artystycznych uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki projektowej, z drugiej otwarcie takiej możliwości dla osób, które wcześniej nie miały doświadczeń w tym obszarze, a więc absolwentów innych uczelni, także nieartystycznych. W ciągu roku studenci zdobywają praktyczne kompetencje, między innymi z zakresu projektowania identyfikacji wizualnych, znaków, wydawnictw, typografii, animacji graficznych, technologii obróbki obrazu cyfrowego, przygotowania do druku, wsparte wiedzą teoretyczną, w tym z obszaru prawa autorskiego. Wykorzystując zdobyte doświadczenia realizują projekty o charakterze autorskim w kontekście współczesnej narracji wizualnej.

Program studiów szczególnie skierowany jest dla osób:

 • zainteresowanych projektowaniem graficznym;
 • które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych I i II stopnia / jednolitych studiów magisterskich. Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego;
 • chcących zdobyć umiejętność projektowania 
 • skutecznego komunikatu wizualnego;
 • chcących pogłębić swoje dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia w zakresie projektowania graficznego.

Zakres zagadnień:

 • poznanie konwencji i zasad obowiązujących we współczesnym projektowaniu graficznym;
 • poznanie sposobu projektowania identyfikacji wizualnych, znaków, wydawnictw, typografii oraz podstaw animacji graficznej;
 • umiejętność korzystania z technik komputerowych; 
 • w procesie projektowym, technologii obróbki obrazu cyfrowego i przygotowania do druku;
 • umiejętność stosowania środków wyrazu plastycznego, materiałów i technologii adekwatnych do zamierzonego celu.

Cel studiów:

 • przygotowanie zawodowe studentów do tworzenia kreacji szeroko pojętych projektów graficznych w obszarze projektowania graficznego, a także podstawowych technik z zakresu grafiki warsztatowej 
 • zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających samodzielnie formułować założenia projektowe wyrażone w adekwatnej formie graficznej w ramach takich dziedzin jak plakat, ilustracja, typografia, grafika wydawnicza, identyfikacja wizualna i innych form projektowych 
 • wykształcenie świadomego projektanta rozumiejącego aspekty komunikacji wizualnej, znającego procesy i technologie pozwalające realizować projekty o charakterze autorskim jak i zespołowym w kontekście współczesnej narracji wizualnej  
 • przygotowanie studentów do podjęcia pracy w zawodzie grafika, rozumiejącego potrzeby współczesnego społeczeństwa i potrafiącego odpowiadać na jego zapotrzebowanie a także znającego różnego rodzaju narracje wizualne. Potrafiącego działać samodzielnie a także współpracować z większymi zespołami, co pozwala na zatrudnienie w agencjach promocji i reklamy a także podjęcie indywidualnej współpracy z różnego rodzaju podmiotami, zarówno z sektora biznesu, kultury czy działań społecznych.

https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-grafiki-i-komunikacji-wizualnej/studia-podyplomowe-grafika-projektowa/