Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika Projektowa NST

Grafika (Grafika Projektowa)


Grafika Projektowa obejmuje dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji wizualnej.

Studia I stopnia licencjackie i II stopnia magisterskie – realizują program kształcenia odpowiadający programowi studiów w trybie stacjonarnym. Studia te umożliwiają zdobycie zestawu kompetencji i umiejętności projektowych, wiedzy ogólnoplastycznej oraz doświadczeń z zakresu rysunku i malarstwa (dotyczy I stopnia). Studiujący w tym trybie mają również możliwość wyboru pracowni, zarówno na studiach I jak i II stopnia, a tym samym indywidualnego kształtowania procesu kształcenia zgodnie z zainteresowaniami.

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata oraz magistra jest realizacja i obrona pracy dyplomowej.


Grafika Projektowa obejmuje dynamicznie rozwijający się obszar komunikacji wizualnej.

Oferuje szerokie spektrum pracowni projektowania graficznego od zakorzenionych w tradycji form wydawniczych po projektowanie dla nowych mediów. Interdyscyplinarny charakter kształcenia umożliwia przygotowanie studentów do działalności twórczej, będącej odpowiedzią na złożone potrzeby współczesnego świata, jednocześnie podkreślając znaczenie kreatywności i oryginalności oraz inicjując nowatorskie rozwiązania. Efektem tych działań są liczne sukcesy studentów w postaci udziału w wystawach i przeglądach projektowania graficznego na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wyróżnienia w konkursach, a także realizacje i wdrożenia projektów.

Konfrontacja i współpraca z innymi studentami, również zagranicznymi, tworzy płaszczyznę dla wymiany doświadczeń oraz rozwoju umiejętności współdziałania i organizacji pracy w grupie. Absolwenci posiadają umiejętności i kompetencje do profesjonalnej pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w sektorze kreatywnym.

Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest przekazywanie i podkreślanie znaczenia wiedzy oraz wartości merytorycznych, jako elementów stanowiących podstawę realizowanych projektów.

https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-grafiki-i-komunikacji-wizualnej/studia-niestacjonarne-grafika-projektowa/