Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika artystyczna MGR

powrót

Grafika
zakres: Grafika Artystyczna

studia stacjonarne jednolite magisterskie

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 11.03.2023
♠ KONIEC 19.06.2023

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy
♣ (bez udziału Kandydatów – wyniki późnym popołudniem 26.06)

Polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata, (max. 13 prac) dostarczonych drogą elektroniczną. Teczka prac w formie zamkniętego pliku PDF i o objętości nieprzekraczającej 100 MB, powinna zawierać fotografie/skany następujących prac: 

  • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od A3 do B1 (100x70cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od A3 do B1 (100x70cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • do 5 własnych prac artystycznych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – prace zrealizowane w technikach graficznych (grafiki cyfrowe, monotypie, linoryty, akwaforty itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji). 

Prosimy o nie przekraczanie oczekiwanej ilości prac.
Teczka  w formie jednego pliku PDF powinna zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:

  • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie 
  • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
  • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 30 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
♣ (z udziałem Kandydatów 27-28.06)

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej z Kandydatem drogą online, połączonej z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.

WYNIKI30.06


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 90 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za prezentację prac – do 60 punktów,
za rozmowę kwalifikacyjną – do 30 punktów

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 45 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 5

Infografika opisująca przebieg rekrutacji

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja