Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Grafika Artystyczna PODYPLOMOWE

Grafika Artystyczna


studia podyplomowe

Roczne studia podyplomowe – adresowane do absolwentów wszystkich poziomów studiów. Program skupia się na praktycznych aspektach pracy grafika.

Kluczowym elementem studiów jest manualna realizacja projektów artystycznych wraz z przygotowaniem ich do druku. Słuchacze mają dostęp do świetnie wyposażonych pracowni oraz doświadczeń wysoko wykwalifikowanej kadry, złożonej z praktyków na co dzień zajmujących się drukiem. W pracowniach graficznych realizowane są również użytkowe formy druku takie jak: drukowane torby, okładki wykonane w technice suchego tłoku, plakaty, t-shirty, zaproszenia, naklejki. Podczas zajęć z introligatorstwa i edycji, studenci zaprojektują i zszyją książkę. Zajęcia poszerzone są o warsztaty z fotografii reklamowej i edycji komputerowej. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych grafiką i drukiem, chcących nadać swoim pomysłom realną formę.


Program studiów szczególnie skierowany jest dla osób:

 • zainteresowanych grafiką artystyczną;
 • które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych I i II stopnia / jednolitych studiów magisterskich. Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego;
 • chcących zdobyć praktyczne umiejętności związane z pracą grafika;
 • chcących pogłębić swoje dotychczasowe umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia w zakresie grafiki artystycznej. 

Zakres zagadnień:

 • poznanie konwencji i zasad obowiązujących w grafice artystycznej;
 • poznanie specyfiki tradycyjnych technik grafiki artystycznej takich jak linoryt, wklęsłodruk, czy sitodruk;
 • umiejętność korzystania z technik komputerowych w procesie projektowym, technologii obróbki obrazu cyfrowego i przygotowania do druku; 
 • umiejętność stosowania środków wyrazu plastycznego, materiałów i technologii adekwatnych do zamierzonego celu; 
 • manualna realizacja projektów artystycznych wraz z przygotowaniem ich do druku;
 • realizacja użytkowych form druku takich jak: drukowane torby, okładki wykonane w technice suchego tłoku, plakaty, t-shirty, zaproszenia, naklejki.

Cel studiów:

 • przygotowanie zawodowe słuchacza do pracy jako grafik artystyczny; 
 • zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających realizować własne projekty i stworzyć domową pracownie graficzną;
 • wykształcenie świadomego grafika rozumiejącego podstawy grafiki artystycznej i łączenia jej z innymi dziedzinami sztuki

https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-grafiki-i-komunikacji-wizualnej/studia-podyplomowe-grafika-artystyczna/