Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


studia stacjonarne

Studia Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych prowadzone na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa (WEAiK) pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, ale również uzyskać kompetencje do nauczania sztuki, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki.

Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Stwarzają też dobre podstawy do działań zarówno twórczych, jak i organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną i teoretyczną. Wyjątkowość tego kierunku polega na łączeniu praktyki z teorią, pozwalając w przyszłości zajmować się zarówno sztuką, jak i działaniami edukacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi ze sztuką współczesną. Odpowiada to wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stawiającego na elastyczność oraz łączenie różnych kompetencji. Możliwe obszary zatrudnienia: działania twórcze i edukacyjne w instytucjach kultury i sztuki; praca w galeriach oraz w mediach. 

Absolwenci studiów licencjackich potrafią tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne. Są świadomi używanych narzędzi i lokują swoją działalność w szerokim kontekście wiedzy kulturowej. Wyróżniają się wiedzą dotyczącą rozwoju sztuki i jej współczesnych przejawów, jednocześnie posiadając umiejętności potrzebne do upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych. 

Absolwenci studiów magisterskich są osobami wszechstronnie wykształconymi artystycznie i teoretycznie. Posiadają wiedzę z zakresu nauk o kulturze i sztuce, co umożliwia im kreatywne rozumienie sztuki współczesnej, jej upowszechnianie oraz tworzenie własnych prac artystycznych.


Sposób kształcenia:

Na studiach Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych I stopnia przewidziane są następujące zakresy: sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury oraz sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa. Wyboru zakresu dokonuje się w trakcie trwania egzaminów wstępnych.

W przypadku zakresu sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa istnieje możliwość uzupełnienia uprawnień pedagogicznych w Studium Pedagogicznym prowadzonym przy Wydziale (zniżka w opłatach, patrz informacje na temat Studium Pedagogicznego). Osoby studiujące na I stopniu wybierają pracownie artystyczne zarówno z oferty pracowni wydziałowych, jak i z propozycji całego Uniwersytetu. Wybór i możliwość zmian pracowni określona jest poprzez Regulamin studiów. Pracownie obowiązkowe podane będą w planie studiów.

Wszystkich obowiązuje zaliczenie zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, pleneru kierunkowego, a także w przypadku zakresu sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa praktyki pedagogicznej, a w przypadku zakresu promocja i animacja kultury – praktyki odbywanej w instytucji kultury oraz pleneru teoretycznego.

Informacje o praktykach znajdują się w odrębnych regulaminach praktyk.

Dyplom licencjacki obejmuje pracę pisemną oraz pracę praktyczną realizowaną w wybranej pracowni Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Szczegółowe zasady dotyczące dyplomowania dostępne są na stronie WEAiK.

Na studiach Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych II stopnia przewidziane są następujące zakresy: wybrany zakres artystyczny oraz realizacja działań twórczych i edukacyjnych. 

Osoby studiujące wybierają w trakcie studiów dwa 30-godzinne fakultety, a także seminarium magisterskie spośród wszystkich propozycji oferowanych na studiach II stopnia. Mają również możliwość wyboru pracowni artystycznej spośród wszystkich pracowni dostępnych w UAP. Dyplom magisterski obejmuje pracę pisemną oraz pracę praktyczną realizowaną w wybranej pracowni Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Szczegółowe zasady dotyczące dyplomowania dostępne są na stronie WEAiK.

Studia na kierunku Edukacja Artystyczna prowadzone są w trybach:

  • studia stacjonarne I stopnia ->
    zakres: sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury
    zakres: sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa
  • studia stacjonarne II stopnia
    wybrany zakres artystyczny oraz realizacja działań twórczych i edukacyjnych

@uap_uczelnia

Edukacja artystyczna to o wiele wiecej niż „pani od plastyki” 😎 #uap #asp #dc #edukacjaartystyczna #sztuka #pomaturze #studia #poznań #uczelnia

♬ dźwięk oryginalny – UAP
Realizacja wideo: Marc Tobias Winterhagen
Pomoc przy projekcie: Anna Maria Brandys