Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Architektura wnętrz ST1

powrót

Architektura wnętrz

studia stacjonarne pierwszego stopnia

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 
♥ START 11.03.2023
♠ KONIEC 19.06.2023

sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny (bez udziału osób kandydujących): 28.06.2023r. (środa), godz. 9:00

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata (10 prac) dostarczonych drogą elektroniczną w zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

 • Portfolio – zdjęcia/skany prac odpowiadające na poniższe założenia:
  • dwie prace rysunkowe:
   • temat: studium z natury lub studium postaci (do wyboru),
   • format: 100×70 cm
   • podłoże: biały brystol,
   • technika dowolna (ołówek, węgiel, czarny tusz, czarna farba itp.)
  • dwie prace malarskie,
   • temat: studium z natury (martwa natura),
   • format: 100×70 cm
   • podłoże: karton, podobrazie – płótno malarskie, podkład introligatorski, deska itp.,
   • technika dowolna (akryl, olej, tempera itp.)
  • sześć prac kierunkowych, w tym:
   • (praca kierunkowa składa się z trzech części)
   • Część 1 – dwie prace
   • Na arkuszu papieru o wymiarach 35×35 cm proszę wykonać dwie różne abstrakcyjne, czarno-białe kompozycje graficzne płaskie (2D) w oparciu o figury: okręgu, trójkąta, kwadratu (technika: ołówek, biały brystol).
   • Część 2 – dwie prace
   • Powstałe uprzednio dwie kompozycje graficzne, proszę zinterpretować wykonując dla każdej z nich makietę przestrzenną (3D) (technika: biały brystol).
   • Część 3 – dwie prac
   • Na arkuszu papieru 50×70 cm proszę wykonać rysunki perspektywiczne, odręczne przedstawiające wykonane uprzednio makiety z perspektywy człowieka (technika: ołówek, biały brystol).
  • Każda praca opatrzona krótkim (jedno/dwuzdaniowym) komentarzem/opisem dotyczącym tematu i zasad kompozycji. Prace powinny prezentować predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku

Portfolio – powinno zawierać dokumentację (zdjęcia/skany) prac rysunkowych i malarskich kandydata łącznie dziesięć prac w tym sześciu prac kierunkowych. Całość opracowana w wielostronicowym, zamkniętym pliku PDF nieprzekraczającym objętości 100 MB, opis pliku: numer kandydata_portfolio_l_stopien_architektura_wnetrz

Prace powinny prezentować predyspozycje kandydata/tki do studiowania na wybranym kierunku.

 • List motywacyjny – wytyczne: 
  format A4, tekst łącznie z odpowiedziami na pytania – 2000-2500 znaków (ze spacjami), list motywacyjny powinien zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:
  • Dlaczego chce Pan(i) studiować kierunek architektura wnętrz?
  • Czego oczekuje Pan(i) od studiów na kierunku architektura wnętrz?
  • Czym dla Pana(i) jest architektura wnętrz?
  • Jakie są Pana(i) dodatkowe zainteresowania?

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 60 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio – do 40 punktów,
za list motywacyjny – do 20 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 30 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego

Infografika opisująca przebieg rekrutacji

Infografika [plik PDF do pobrania]

Rejestracja