Rekrutacja

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Architektura wnętrz NST

Architektura wnętrz


studia niestacjonarne

Architektura Wnętrz to najstarszy kierunek Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, kształcący studentów od przeszło 90 lat, a obecnie współtworzący Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii.

Kształcenie kierunkowe odbywa się w ramach wybranej pracowni architektury wnętrz. Umiejętności są poszerzone o pracownie wystawiennictwa, projektowania mebla i pracownie uzupełniające, dotyczące innych dyscyplin projektowych. W pracowni technik przekazu projektowego oraz wspomagania komputerowego, student zdobywa wiedzę jak przedstawić koncepcję projektową. Nauczanie obejmuje specjalistyczną wiedzę teoretyczną. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby i pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy indywidualnej lub w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego projektanta, zdolnego do krytycznego, twórczego podejścia do projektowania architektury i przestrzeni wystawienniczych, potrafiącego cenić i chronić wartości zastane i śmiało poszukującego nowych rozwiązań. Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu architekta wnętrz i projektanta wystaw. Natomiast zasadniczy rys studiów magisterskich stanowi dalszy rozwój osobowości twórczej, nowatorska, bardzo zindywidualizowana i samodzielna kreacja w przestrzeni architektonicznej wnętrz.


Więcej na:
https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-architektury-wnetrz-i-scenografii/studia-niestacjonarne/

https://www.facebook.com/ArchitekturaWnetrzUAP

instagram.com/aw.uap.niest